Vi kan tilby
- Oppvarmede lokaler
- Brannsikret med sprinkel
- FG godkjente låser
- Tyverialarm og daglig tilsyn
- Forebygging mot skadedyr


I Våle i Vestfold i nærheten av Holmestrand leier vi ut lagerplass i et stort industribygg med unike fasiliteter. Hele bygget er brannsikret med automatisk sprinkel overrislingsanlegg. På grunn av sprinkelanlegget må vi varme bygget hele vinteren igjennom. Bygget er derfor helt tørt, frostfritt, fuktfritt og brannsikkert noe som gjør det unikt til lagring av din bobil, campingvogn, båt eller bil.

Huseby AS
Gjelstadveien 38 B
3178 Våle
Telefon          969 02 436
E-post           sesonglager@huseby.no
Hjemmeside   www.sesonglager.no