Ved vinterlagring hos oss  i oppvarmede lokaler unngår du mange problemer.

Med snø på taket og mildvær på dagen vil snøen smelte og vannet renne ned mot taket under snøen og fryse til is om natten. Dette kan forårsake frostsprenging i skjøter vegg/ tak samt ved takluker og gjennomføringer.

Taket tåler tørr snø, men husk at det også kan komme regn på vinteren. Regnet blir liggende i snøen og vekten øker mange ganger. To hundre kilo blir fort over et tonn!

En bobil innholder mange tusen liter luft, som igjen innholder ”vann”. Ved lagring ute eller i kalde lokaler vil dette ”vannet” kondensere og sette seg på vegger og innredning. Dette danner grobunn for mugg/ jordslag som igjen gir lukt. Hos oss er luften knusktørr så du unngår helt disse problemene.


En liten mus kan ødelegge samtlige sitteputer på en uke. Hos oss legger vi ut  mengder av rottegift ved alle dører i bygget. Vi har ikke hatt et eneste skadedyr angrep hittil.

Et annet problem med lagring ute er svarte renner og skjolder fra forurenset nedbør.

Ved lagring kaldt må vannsystemet tømmes for vann. Det er ofte ikke nok å kjøre pumpen til det ikke kommer mer vann, noen anlegg er så besværlige at de må blåses tomme. Hos oss blir det ikke kaldere en 6-8 varmegrader. Det er derfor ingen fare for frostskader.