Vi kan tilby
- Oppvarmede lokaler
- Brannsikret med sprinkel
- FG godkjente låser
- Tyverialarm og daglig tilsyn
- Forebygging mot skadedyr


I Lunde i Telemark (mellom Skien og Bø) leier vi ut lagerplass i et stort industribygg med unike fasiliteter. Hele bygget er brannsikret med automatisk sprinkel overrislingsanlegg. På grunn av sprinkelanlegget må vi varme bygget hele vinteren igjennom. Bygget er derfor helt tørt, frostfritt, fuktfritt og brannsikkert noe som gjør det unikt til lagring av din bobil, campingvogn, båt eller bil.

Hantoveien 300 AS
Hantonveien 300, Sagamoen
3825 LUNDE
Telefon          906 94 927
E-post           sesonglager@svenheim.no
Hjemmeside   www.sesonglager.no